0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Filip Mlynarski
۱
۳
Maciej Nowalinski
Finished
۰۰:۱۵
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۰۵
Felkel Grzegorz
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۰۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Szostok Sebastian
۱
۳
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۰:۳۴
Adrian Eliasz
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۴۵
Maciej Nowalinski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۵۰
Rudomina Kamil
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۱۰
Jakub Pruszkowski
۳
۲
Zbigniew Nocun
Finished
۰۲:۳۵
Adrian Fabis
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۴۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Adrian Eliasz
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۴:۴۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۴:۴۵
Schaniel Krzysztof
۲
۳
Zbigniew Nocun
Finished
۰۵:۰۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Piotr Gumulinski
۳
۱
Zbigniew Nocun
Finished
۰۰:۱۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۰:۴۰
Jakub Pruszkowski
۳
۰
Piotr Gumulinski
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۲۵
Piotr Gumulinski
۱
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۳:۰۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۳:۰۵
Adrian Eliasz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Szostok Sebastian
۰
۰
Zbigniew Nocun
Interrupted
۰۳:۲۵
Oskar Jadach
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۳۵
Schaniel Krzysztof
۲
۳
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۳:۵۰
Adrian Fabis
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۵۵
Piotr Gumulinski
۳
۲
Szostok Sebastian
Finished
۰۴:۱۸
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۲۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Oskar Jadach
۰
۳
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۴:۴۵
Szostok Sebastian
۰
۰
Mariusz Baron
inprogress
۰۵:۲۵
Adrian Fabis
-
-
Oskar Jadach
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Zochniak Jakub
-
-
Arkadiusz Mugowski
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۵
  Russia Liga Pro
Kutenkov Dmitry
۲
۲
Denys Lebedev
Finished
۰۳:۵۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۳۵
Alexander Klavdenkov
۲
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۱:۲۰
Maksim Mameka
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۳۵
Denys Lebedev
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۲:۲۰
Dmitriy Lyalichev
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۴:۲۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۰:۰۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۱:۳۵
Nikita Mareev
۰
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۲:۰۵
Valery Kutin
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۲:۳۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۳۵
Konstantin Bystrushkin
-
-
Viacheslav Seleznev
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Dmitriy Kugurushev
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۵
Maksim Mameka
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۰۵
Viktor Rakhmanovskii
۱
۲
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۰:۲۰
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۳۵
Denys Lebedev
۱
۲
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۰:۵۰
Valery Kutin
۰
۲
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۰۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۵
Dmitrii Kustov
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۳۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۰۵
Mikhail Sverdlov
۲
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۳۵
Nikita Mareev
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۳۵
Dmitrii Kustov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۵
Dmitriy Lyalichev
۲
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۱:۵۰
Kutenkov Dmitry
۲
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۲:۵۰
Aleksey Shershnev
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۰۵
Viktor Rakhmanovskii
۲
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۳:۲۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۵
Aleksey Shershnev
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۴:۰۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Dmitrii Kustov
Finished
۰۴:۰۵
Vladimir Ippolitov
-
-
Dmitriy Kugurushev
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۵
Dmitrii Kustov
-
-
Aleksey Lobanov
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۵
Daniil Mikheev
-
-
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۰
Andrei Khanevskii
-
-
Sergey Muslikov
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۵
Viacheslav Seleznev
-
-
Daniil Mikheev
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
-
-
Konstantin Bystrushkin
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۰
Galuzinskii Stefan
-
-
Dmitrii Kustov
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۵
Sergey Muslikov
-
-
Vladimir Ippolitov
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۵
Konstantin Bystrushkin
-
-
Daniil Mikheev
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Vladimir Ippolitov
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۵
Valeriy Zanev
-
-
Evgenii Plotnikov
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
Dmitriy Kugurushev
-
-
Sergey Muslikov
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۵
Aleksey Lobanov
-
-
Galuzinskii Stefan
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۵
Roman Zelenskii
-
-
Igor Minchenkov
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۰
Taras Kononenko
-
-
Damir Bedretdinov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Andrei Khanevskii
-
-
Dmitrii Konstantinov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Sergey Gushchin
-
-
Oleg Zyuganov
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Roman Bortnikov
-
-
Nikita Sadovskiy
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Igor Minchenkov
-
-
Sergey Gushchin
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Damir Bedretdinov
-
-
Yankovskii Andrei
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Oleg Zyuganov
-
-
Roman Zelenskii
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Kirill Serov
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Yaroslav Troyanov
-
-
Roman Bortnikov
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Roman Zelenskii
-
-
Sergey Gushchin
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Igor Minchenkov
-
-
Oleg Zyuganov
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Dmitrii Konstantinov
-
-
Kirill Serov
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۵
Nikita Sadovskiy
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Viktor Kochergin
-
-
Igor Meteleshko
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Yurii Khaperskii
-
-
Eduard Tsvetkov
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Vladislav Chakhur
-
-
Ivan Bukhtiyarov
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Igor Blinov
-
-
Sergey Lanin
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Bazilevsky Vitaly
-
-
Vladislav Chakhur
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Tsybulskiy Vladimir
-
-
Mikhail Smirnov
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Igor Meteleshko
-
-
Igor Blinov
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Eduard Tsvetkov
-
-
Tsybulskiy Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Sergey Lanin
-
-
Viktor Kochergin
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Mikhail Smirnov
-
-
Yurii Khaperskii
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Viktor Kochergin
-
-
Igor Blinov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Bazilevsky Vitaly
-
-
Ivan Bukhtiyarov
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Yurii Khaperskii
-
-
Tsybulskiy Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Yuriy Lbov
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Igor Meteleshko
-
-
Sergey Lanin
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Eduard Tsvetkov
-
-
Mikhail Smirnov
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
  Czech Republic Pro League
Milan Urban
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۰:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Louda
۳
۰
Stepan Waldhauser
Finished
۰۰:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Ondrej Pastorek
Finished
۰۱:۳۰
Kostal Marek
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۲:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۲
Michal Vavrecka
Finished
۰۳:۰۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۲:۳۰
Radim Pavelka
۲
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۴:۲۹
Denis Hofman
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Przeczek
۰
۳
Martin Pavliska
Finished
۰۰:۰۰
Michal Zahradka
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Radek Limbursky
۳
۲
Josef Rossler
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Przeczek
۳
۱
Tomas Fojtik
Finished
۰۰:۳۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Jan Svoboda
Finished
۰۱:۰۰
Radek Limbursky
۳
۱
Vaclav Svoboda
Finished
۰۱:۰۰
Jan Mecl Jr.
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۰۰
Denis Hofman
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۲:۰۰
Martin Huk
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۰۳:۰۰
Matous Klimenta
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۳:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Martin Sychra
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Pastorek
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۰۴:۰۰
Martin Huk
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۴:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۴:۳۰
Jan Steffan
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Stepan Waldhauser
۰
۳
Tadeas Zika
Finished
۰۰:۰۰
Tadeas Zika
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۱:۰۰
Matous Klimenta
۰
۳
Martin Huk
Finished
۰۱:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۲
Kostal Marek
Finished
۰۱:۳۰
Jan Steffan
۳
۱
Martin Sychra
Finished
۰۲:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۳:۳۰
Alesh Bayer
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۳۰
Kostal Marek
۰
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sychra
۰
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Martin Sychra
-
-
Ondrej Pastorek
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Rostyslav Kliucuk
-
-
Martin Huk
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Radim Pavelka
-
-
Kostal Marek
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
  World TT-CUP
Skura Eryk
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۱۵
Zdenek Dusek
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Martin Boltik
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۰۰:۲۵
Szostak Michal
۰
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Cibik
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۵۰
Vojtech Sanc
۳
۲
Vojtech Dusan
Finished
۰۰:۵۵
Jacek Bednarz
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۰۱:۰۰
Zdenek Dusek
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۲۰
Martin Boltik
۱
۳
Vojtech Dusan
Finished
۰۱:۴۵
Petr Priscak
۳
۰
Vojtech Sanc
Finished
۰۲:۱۵
Marek Pyzik
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۴:۰۰
Cezary Krawczyk
-
-
Albert Misztal
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
  Germany Challenger Series
Kirill Fadeev
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Dennis Klein
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Damian Zech
-
-
Armin Alicic
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
William Koehl
-
-
Dauud Cheaib
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Kirill Fadeev
-
-
Dennis Klein
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Damian Zech
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
William Koehl
-
-
Armin Alicic
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Dauud Cheaib
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Kirill Fadeev
-
-
Damian Zech
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Dennis Klein
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Armin Alicic
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
William Koehl
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Dennis Klein
-
-
Damian Zech
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Armin Alicic
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Kirill Fadeev
-
-
William Koehl
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Damian Zech
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Kirill Fadeev
-
-
Dauud Cheaib
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Armin Alicic
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Dennis Klein
-
-
William Koehl
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Damian Zech
-
-
Dauud Cheaib
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Kirill Fadeev
-
-
Armin Alicic
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
William Koehl
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید